Contributie

Alle IJCE leden betalen contributie om de activiteiten die de vereniging ontplooit mogelijk te maken. De contributie bestaat uit een verenigingscontributie, plus (eventueel) een extra contributie voor de sportieve onderdelen waaraan je deelneemt:

We hebben een handig formulier waarmee je direct je contributie kan berekenen (en eventueel meteen inschrijven):

Direct contributie berekenen

Meer uitleg en achtergrond over onze contributiestructuur vind je hieronder.

contributiestructuur

Uitgangspunten

Alle contributies zijn leeftijdsafhankelijk en worden bepaald als een percentage van het bedrag van volwassenen volgens onderstaand schema:

Contributiebijdrage per leeftijdscategorie
Kinderen t/m 12 jaar   50%
Jeugd 13 t/m 18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar   75%
Volwassenen van 19 t/m 75 jaar 100%
De peildatum voor de leeftijdscategoriën is 1 juli van het verenigingsjaar.  

De verenigingscontributie wordt geïnd aan het begin van het verenigingsjaar in de maand juni, nadat op de algemene ledenvergadering de contributie voor het komende jaar is vastgesteld. Als je deelneemt aan activiteiten wordt de extra contributiebijdrage daarvoor geïnd bij aanvang van de activiteit. 

Trainers, begeleiders en vrijwilligers die niet schaatsen betalen geen contributie. Ze krijgen wel een ledenpas en kunnen daarmee tijdens de IJCE-uren toegang krijgen tot de ijsbaan. Ereleden en leden van verdiensten betalen geen contributie en trainingsbijdrage(n). Verder krijgt elk gezin vanaf het derde gezinslid 25% korting op de verschillende contributies. Daarbij zijn niet inbegrepen:  zomerkamp, SPI, BSF en schaatsnacht.

Ook niet-leden kunnen deelnemen aan shorttrack, skeeleren en enkele andere activiteiten (zie onder voor details). De bijdragen daarvoor staan hierna vermeld. Niet-leden betalen enkel voor een bepaalde activiteit, maar hun bijdrage is hoger. Verder kunnen ze niet deelnemen aan de overige (gratis) activiteiten van de vereniging en hebben geen stemrecht op de ledenvergadering.

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er in de eigen gemeente vaak regelingen, waarbij financiële ondersteuning wordt gegeven voor sportactiviteiten. Dit kan voor kinderen maar ook voor volwassenen zijn. Voor kinderen kan daarnaast ondersteuning worden aangevraagd bij het jeugdsportfonds. Zie voor details: www.jeugdsportfonds.nl.

Om kennis te maken met de hieronder genoemde sporten is het mogelijk eenmaal per sport een gratis introductie/proefles te volgen. Daarvoor moet je van tevoren aanmelden.

Verenigingscontributie

Het inschrijfgeld bedraagt voor nieuwe leden € 5,00 met verplichte automatische incasso. Leden waarvan de contributie niet via een machtiging tot automatische incasso wordt geïnd betalen € 10,00 extra op hun verenigingscontributie. Machtiging tot automatische incasso kan worden doorgegeven aan de ledenadministratie onder vermelding van het IBAN-nummer, naam, woonplaats en het lidnummer.

Contributie per jaar
Lid IJCE t/m 12 jaar € 34,00
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 50,00
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar € 66,50

inschrijven als lid

Langebaanschaatsen

Voor leden onder de 13 jaar zijn trainingen gratis. Voor hen is de contributie voor het langebaanschaatsen dus inclusief alle trainingen. De overige leden betalen naast de verenigingscontributie een bijdrage voor het langebaanschaatsen en, als ze een training volgen, een trainingsbijdrage (zie hieronder de bedragen).

Langebaanschaatsen (excl. training)
Lid IJCE t/m 12 jaar € 52,00
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 79,00
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar € 104,50
Langebaan trainingen (*)
Lid IJCE t/m 12 jaar gratis
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 10,50
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar € 52,50

(*) Nieuwe leden half geld.

Aanmelden

De kosten van een KNSB-licentie om deel te kunnen nemen aan wedstrijden (buiten IJCE) zijn niet bij de contributie inbegrepen. Voor informatie over een KNSB-licentie, zie de volgende pagina's op de KNSB-website:

Shorttrack

Bij shorttrack betalen de deelnemende leden een extra contributie (bovenop de verenigingscontributie) per periode dat ze deelnemen: winter, lente/zomer en herfst. Dit  voor toegang tot de shorttrackbaan en training door een IJCE-trainer. Deelnemen zonder training is niet mogelijk.

 

Herfst 2021 (6 trainingen, 10-09 t/m 15-10) IJCE-lid Niet-lid
t/m 12 jaar € 35,00 € 55,00
13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 52,50 € 82,50
van 19 t/m 75 jaar € 70,00 € 110,00
Huurschaatsen € 20,00 € 20,00
Winter 2021-2022 IJCE-lid Niet-lid
t/m 12 jaar € 105,00 € 135,00
13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 157,50 € 202,50
van 19 t/m 75 jaar € 210,00 € 270,00
Huurschaatsen € 50,00 € 50,00
Zomer 2021 (2 april t/m 26 juni) IJCE-lid Niet-lid
t/m 12 jaar € 57,50 € 87,50
13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 86,25 € 131,25
van 19 t/m 75 jaar € 115,00 € 175,00
Huurschaatsen € 30,00 € 30,00

Inschrijven shorttrack

Skeeleren/inline-skaten

Bij skeeleren/inline-skaten betalen de deelnemende leden een extra contributie voor toegang tot de skeeler/skatebaan bij Op Noord en training door een IJCE-trainer. Deelnemen zonder training is niet mogelijk. Skeeleren vindt plaats van medio april tot medio september, in de periode dat de 400m baan bij het IJspsportcentrum gesloten is. Meer informatie over skeeleren/inline-skaten vind je op deze pagina.

Lente-/zomerperiode IJCE-lid Niet-lid
Jeugd t/m 12 jaar € 26,25 € 51,25
13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaar € 39,50 € 77,00
Volwassenen 19 t/m 75 jaar € 52,50 € 102,50

Inschrijven skeeleren

Mountainbike-/racefietstraining

Bij Mountainbike-/racefietstraining betalen de deelnemende leden een extra contributie voor toegang tot de Wielerbaan bij Op Noord en/of training door een IJCE-trainer. De training vindt plaats van medio april tot medio september, in de periode dat de 400m baan bij het IJssportcentrum gesloten is. Meer informatie over de fietstraining vind je op deze pagina. In 2019 is de training alleen nog opengesteld aan leden van IJCE.

Mountainbike-/racefietstraining IJCE-lid Niet-lid
Jeugd t/m 12 jaar € 21,00 n.v.t.
13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaar € 31,50 n.v.t.
Volwassenen 19 t/m 75 jaar € 42,00 n.v.t.

Inschrijven fietstraining

Bostraining

Deelnamen aan de bostraining is inbegrepen in de verenigingscontributie. Leden betalen hiervoor dus geen extra contributie. De bostrainingen, onder leiding van een IJCE-trainer, vinden plaats van medio april tot medio september, in de periode dat de 400m baan bij het IJspsportcentrum gesloten is.

Inschrijven bostraining