Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.ijce.nl en www.ijsclubeindhoven.nl van IJsclub Eindhoven te Eindhoven. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.  Lees deze daarom zorgvuldig.

IJCE probeert de juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar bronnen aan te bieden, maar kan geen enkele garantie verlenen dat deze aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. IJCE is niet aansprakelijk voor eventuele tekst- en typefouten en andere onjuistheden die ondanks alle zorgvuldigheid op deze website kunnen voorkomen. IJCE is niet verantwoordelijk voor eventuele schade welke volgt uit de aangeboden informatie.

De website is geoptimaliseerd voor HTML5. IJCE garandeert niet dat de website foutloos zal functioneren.

Gebruik van de website welke het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

IJCE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van links naar andere websites. Het gebruik van deze links is volledig voor eigen risico.

Het is niet toegestaan informatie (teksten, fotos, logos e.d.) op deze website te kopiëren, te downloaden of op welke wijze dan ook openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IJCE of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag informatie wel printen en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

© IJCE 2006-2019