Opzegging lidmaatschap

Het boekjaar van IJCE loopt van 1 april tot 31 maart van het daarop volgende jaar. Het seizoen start met zomertrainingen (bos-, fiets- en skeelertrainingen) in mei gevolgd door ijstrainingen vanaf oktober tot eind maart.

Het lidmaatschap kan men schriftelijk of per e-mail voor 31 maart van het lopende boekjaar opzeggen. Zegt men na 1 april het lidmaatschap op dan loopt het door tot 31 maart van het volgende jaar. De opzegging kan door het lid, een ouder, resp. voogd van een kind.

Opzeggingen voor 31 maart leiden niet tot restitutie van contributie van het lopende seizoen. Dit betekent enkel dat men geen lid meer is met aanvang van het komende seizoen.

Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden bij de penningmeester (Willem Ballemans, Haviksdonk 46, 5467 CS Veghel). Bij afmelding per e-mail s.v.p. een kopie aan de ledenadministratie@ijce.nl.