Schaats Prestatie Insigne (SPI)

Wat is SPI?

SPI staat voor Schaats Prestatie Insigne en is een jaarlijks evenement in februari of maart waarbij het erom gaat in een uur tijd zoveel mogelijke rondjes op de 400 meter baan te schaatsen. Het SPI is een mooie gelegenheid om te kijken hoe je schaatsconditie er voor staat. Er worden SPI-ritten gereden voor senioren en jeugd en alle IJCE-leden kunnen er aan deelnemen. Dit seizoen organiseert IJCE het SPI voor de 45e maal.

Junioren SPI

Voor de jeugd wordt er een speciaal junioren SPI georganiseerd waarin een half uur gereden wordt in plaats van een heel uur. Hiermee willen we het voor de jeugd aantrekkelijker maken om deel te nemen.

Deelname eisen

Iedereen die lid is van IJCE kan deelnemen. Voor de junioren jonger dan 9 jaar geldt dat je in het bezit moet zijn van schaatsdiploma D.

Hoe gaat SPI in zijn werk?

Alle deelnemers krijgen een gekleurd hesje met daarop een nummer zodat zij goed herkenbaar zijn voor de tellers. Verdeeld over de binnenkant van de 400m baan staan de tellers opgesteld. Twee tellers per groep van vijf rijders turven op een lijst voor iedere schaatser het gereden aantal ronden. Na afloop van de SPI-rit verwerkt de SPI-commissie de lijsten en wordt de uitslag bekend gemaakt in restaurant " 't Schaetshuys" en ontvang je een getuigschrift en indien opgegeven een aandenken.

Brons, Zilver, Goud of Titanium

Er zijn 4 categorieën: Brons, Zilver, Goud en Titanium. Voor iedere categorie geldt een minimaal te rijden aantal ronden om het insigne te behalen. Van Brons naar titanium komt de lat steeds een stukje hoger te liggen. Het is een individuele norm dat wil zeggen dat het minimum aantal ronden afhangt van leeftijd en geslacht. Hiervoor is een SPI Normtabel opgesteld.

Groepen

Er wordt in groepen van maximaal vijf deelnemers gereden. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer ongeveer evenveel ronden op kop rijdt. Je kunt je individueel opgeven of als groep. Als je je individueel hebt opgegeven, wordt je door de SPI-commissie ingedeeld in een passende groep. Hoe beter je dus inschat hoeveel ronden je werkelijk gaat rijden, hoe groter de kans is dat je in een goed passende groep terecht komt.

SPI-ritten

Het SPI vindt plaats in februari-maart. Er worden drie SPI-sessies gehouden: een voor de junioren op zaterdagochtend en twee voor de senioren, ieder op een maandagavond. De eerste maandagavond rijden de senioren die minder dan circa 80 ronden gaan rijden en de tweede maandagavond de senioren die meer ronden gaan rijden. In welke sessie je ingedeeld wordt  is afhankelijk van de categorie en het aantal ronden dat je hebt opgegeven. Kijk voor een overzicht van de data en tijden op de pagina SPI Data en Tijden. Onderaan de pagina SPI Normtabel vind je een schema met rondetijden dat behulpzaam kan zijn tijdens de SPI-rit.

Tellen

Aan iedere groep worden 2 tellers toegewezen. Zij turven voor iedere deelnemer van de groep de gereden ronden en leveren de lijst aan het eind van de rit in bij SPI-commissie. Voor iedere SPI-deelnemer geldt: "Wie rijdt die telt!". Dus iedere deelnemer (boven de 16) moet ook beschikbaar zijn om te tellen.

Getuigschrift

Iedere deelnemer ontvangt een getuigschrift met daarop aangegeven het aantal gereden ronden. Direct na de SPI-rit als de tellijsten verwerkt zijn worden de getuigschriften in restaurant "'t Schaetshuys" uitgereikt. Niet afgehaalde getuigschriften kunnen op IJCE-uren bij de ingangscontrole opgehaald worden.

Aandenken

Als je de SPI-norm van de gekozen categorie brons t/m goud gehaald hebt ontvang je, indien bij inschrijving aangegeven en betaald, een SPI-speldje of SPI-hangertje: zie de foto’s op SPI Inschrijven met als voorbeeld de schaatsjes in het zilver. Voor de categorie titanium, die later is toegevoegd, hebben we nog geen aandenken, als je wilt kun je hiervoor een gouden schaatsje krijgen. Kijk voor de prijzen op de pagina SPI Inschrijven.

Adelaarslijst

De Adelaarslijst is een overzicht van de SPI deelnemers uit voorgaande jaren die vier of meer keren Goud hebben gehaald. De Adelaarslijst is te vinden onderaan de pagina SPI resultaten.

Meer informatie

Kies voor meer informatie de betreffende optie in het submenu onder Activiteiten >> Schaats Prestatie Insigne.