Contributie

In het seizoen 2017-2018 biedt IJCE weer een breed scala van schaatsactiviteiten op vrije schaatsuren en speciale trainingsuren. Dit alles is terug te zien in het Baanrooster 2017-2018, dat zodra de informatie beschikbaar is op de website gepubliceerd wordt. IJCE organiseert niet alleen activiteiten op het ijs, maar gedurende het jaar ook op andere plaatsen, zoals de skeelerbaan in OpNoord. Zie de aparte informatie/aanmeldpagina’s op de website.

De contributie bestaat uit een basiscontributie (zie tabel beneden) voor alle leden van IJCE. Daarnaast betaal je voor de activiteiten waaraan je deelneemt.

De contributie is leeftijdsafhankelijk.

Basiscontributie en activiteiten
t/m 12 jaar 50%
13 t/m 18 jaar 75%
Studenten t/m 27 jaar
Ouder dan 75 jaar
Volwassenen van 19 t/m 75 jaar 100%

Ben je lid dan kun je deelnemen aan de verschillende activiteiten. Hiervoor wordt dan een extra contributiebijdrage geïnd bij aanvang van de activiteit.

Ook niet-leden kunnen deelnemen aan shorttrack, skeeleren en enkele activiteiten (zie onder voor details). De bijdragen daarvoor staan in de tabel hierna vermeld.

Niet-leden betalen alleen voor een bepaalde activiteit, ontvangen geen clubblad en hebben geen stemrecht op de ledenvergadering. De basiscontributie wordt geïnd aan het begin van het verenigingsjaar in de maand mei, nadat op de ALV de contributie voor het komende jaar is vastgesteld.

Langebaanschaatsen

Voor leden onder de 19 jaar zijn trainingen gratis. Voor hen is de contributie voor het langebaanschaatsen dus inclusief alle trainingen. Volwassenen vanaf 19 jaar betalen naast de basiscontributie een bijdrage voor het langebaanschaatsen, en daarnaast, als ze een training volgen, een trainingsbijdrage van 50,00 euro per training per seizoen.

De kosten van een licentie om deel te kunnen nemen aan wedstrijden (buiten IJCE) zijn niet in de contributie inbegrepen, ook niet voor junioren! Zie verderop voor meer informatie.

Een proefles voor kennismaking en introductie, voor langebaanschaatsen en langebaantrainingen is één keer gratis (alleen in de periode van oktober t/m december). Aanmelding vooraf via de site is verplicht. Kennismakingslidmaatschap (een half winterseizoen, van oktober tot eind december of van 1 januari t/m maart) kan voor de halve jaarcontributie en halve trainingsbijdrage.

Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid een 5-rittenkaart te kopen, waarmee men 5 keer tijdens de vrije schaatsuren van IJCE kan schaatsen.

Aanmelding via de site is verplicht. Je kunt maar een keer via een kennismakingslidmaatschap bij IJCE schaatsen.

Voor pupillen is het mogelijk schaatsjes te huren van IJCE.

Trainers, begeleiders en vrijwilligers die niet schaatsen betalen geen contributie. Ze krijgen wel een ledenpas en kunnen daarmee tijdens de IJCE-uren toegang krijgen tot de ijsbaan. Ereleden en leden van verdiensten betalen geen contributie en trainingsbijdrage(n).

Aanmelden voor langebaantraining:

Shorttrack in herfst- en winterperiode

Shorttrack is vanaf het winterseizoen 2016-2017 een zelfstandig onderdeel, waarvoor een aparte trainingsvergoeding wordt gevraagd. Een proefles voor kennismaking en introductie, voor shorttrack, is één keer gratis (alleen in de periode van oktober t/m december). Aanmelding vooraf via de site is verplicht. Kennismakingslidmaatschap (een half winterseizoen, van oktober tot eind december of van 1 januari t/m maart) kan voor de halve jaarcontributie en halve trainingsbijdrage.

Ook niet IJCE-leden kunnen zich aansluiten bij deze speciale trainingen. Er is de mogelijkheid shorttrackschaatsen te huren van IJCE.

Aanmelden voor shorttrack-training:

Zomeractiviteiten

IJCE organiseert in de periode dat er op de 400 meter baan geen kunstijs beschikbaar is de volgende activiteiten:

  • Shorttrack
  • Skeeleren/inline skaten
  • Zomerkamp jeugd
  • Zomertrainingen

Contributie-overzicht 2017-2018

Basiscontributie
Lid IJCE t/m 12 jaar € 32,--
Lid IJCE 13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 47,50
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar € 63,--

Het inschrijfgeld bedraagt voor alle nieuwe leden € 12,50 met verplichte automatische incasso. Leden waarvan de contributie niet via een machtiging tot automatische incasso wordt geïnd betalen € 10,00 extra op hun basiscontributie. Machtiging tot automatische incasso kan worden doorgegeven aan de ledenadministratie onder vermelding van het IBANnummer, naam, woonplaats en het lidnummer.

In enkele gevallen wordt er korting gegeven op de basiscontributie, langebaan schaatsen, shorttrack en skeeleren.

  • Derde en volgende kinderen t/m 18 jaar, uit één gezin, krijgen 25% korting op de verschillende contributies.
  • Studerende leden t/m 27 jaar betalen het, gereduceerde, tarief voor studentenleden.

Langebaan schaatsen

Kennismaking met schaatsen bij IJCE

5-ritten kaarten
Niet-leden t/m 18 jaar (kaart aanvragen) € 30,--
Niet-leden van 19 jaar (kaart aanvragen) € 65,--

Contributie-overzicht (de peildatum voor de leeftijden is 1 juli 2017)

Langebaan schaatsen (exclusief trainen)
Lid IJCE t/m 12 jaar € 47,--
Lid IJCE 13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 70,--
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar € 93,--

Langebaan trainen
Lid IJCE t/m 12 jaar gratis
Lid IJCE 13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar gratis
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar (per training) € 50,--

De kosten van een KNSB-licentie zijn niet bij de contributie inbegrepen. Voor informatie over een KNSB-licentie, zie de volgende pagina's op de KNSB-website:

Shorttrack en skeeleren

(¹): alle bedragen onder voorbehoud. Deze worden definitief vastgesteld bij aanvang van de activiteit

Wintershorttrack Lid (¹) Niet-lid (¹)
t/m 12 jaar € 100,-- € 130,--
13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 150,-- € 195,--
19 t/m 75 jaar € 200,-- € 260,--

Zomershorttrack Lid (¹) Niet-lid (¹)
t/m 12 jaar € 72,-- € 110,--
13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 107,-- € 150,--
van 19 t/m 75 jaar € 144,-- € 200,--

Herfstshorttrack Lid (¹) Niet-lid (¹)
t/m 12 jaar € 35,-- € 42,--
13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 52,-- € 67,--
van 19 t/m 75 jaar € 70,-- € 85,--

Skeeleren Lid (¹) Niet-lid (¹)
t/m 12 jaar € 25,-- € 30,--
13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 37,-- € 45,--
van 19 t/m 75 jaar € 50,-- € 60,--

Speciale activiteiten

Activiteiten
SPI Voor leden SPI-pagina's
Schaatsnacht Voor leden en niet-leden Schaatsnacht van Eindhoven
Clubkampioenschappen Voor leden Pagina's over Clubkampioenschappen
Zomertraining Voor leden Gratis
Zomerkamp Voor leden en niet-leden Zomerkamp-pagina