Schaatsnacht 2022: een korte terugblik

Het mocht weer dus de Schaatsnacht beleefde op 27 december zijn 12e editie. Voor ons als organisatie was het vooraf wel even spannend: zou er nog voldoende belangstelling zijn? Het antwoord werd door de deelnemers zelf gegeven: een ondubbelzinnig ja! Exact 300 deelnemers hadden zich ingeschreven. Dat is een heel klein beetje minder dan in 2019 en 2018 maar dan hebben we het over echt heel kleine verschillen. Niet iedereen is ook echt van start gegaan: er bleken nogal wat zieken te zijn. Uiteindelijk zijn er 273 mensen ook echt vertrokken.

Om een beetje een beeld te geven van het deelnemers veld: 13 kinderen deden mee aan de kleine toertocht van 17.30 tot 18.30 uur, 67 mensen deden mee aan de 25 km, 57 aan de 50 km,  47 deelnemers gingen op voor de 150 en 3 gingen echt voor de ultieme afstand: de 200 km.  Alles bij elkaar zijn er 42.926 rondjes afgelegd, oftewel 17.000 km!!! De deelnemers hebben na afloop een Nieuwsbrief gekregen met een link om even terug te kunnen kijken op de geleverde prestaties.

Tot zover de cijfertjes, maar minstens zo belangrijk (en eigenlijk zelfs belangrijker) is de sfeer. Al met al hebben we na afloop veel tevreden geluiden gehoord. Vooral: fijn dat het weer door kon gaan. Het ijs was zwaar en regelmatig hoorden we bij de medaille uitreiking “die laatste kilometers …”. En daardoor toch ook af en toe “toch de afstand (net) niet gehaald”. Ook onze “huiskapel” Toeterniettoe heeft weer een aardig steentje bijgedragen aan de sfeer: niet alleen door de muziek die ze maakten maar ook door de wave die ze langs de kant maakten als ze even niet speelden.

Natuurlijk is niet alles van een leien dakje gelopen. Jammer genoeg toch ook 2 flinke valpartijen gehad: je weet dat zoiets kan gebeuren maar je hoopt dat het niet gebeurt. We wensen beiden een goed herstel. Ook voor ons als organisatie was het af en toe weer even puzzelen en improviseren hoe we iets precies moesten doen maar daar hebben de deelnemers hopelijk zo min mogelijk iets van gemerkt.  

Ieder jaar kijken wij als organisatie na afloop terug op het evenement om te kijken waar het goed of juist wat minder is gegaan. Zo konden we dit jaar de baan maar tot 1.30 u gebruiken. Dan blijkt dat de tijd voor de 200 km ondanks de vroege start om 17.30 uur,  toch te kort is. We hopen dit volgend jaar weer anders te kunnen doen. Er zijn vast nog wat meer dingen die misschien net even iets anders moeten. Mocht je dus iets opgevallen zijn opgevallen waar wij bij de volgende editie aandacht aan moeten schenken of een goede tip hebben (jezelf aanmelden als vrijwilliger: meld dit even via nicolettevvliet@gmail.com

Maar de eind-conclusie is: het evenement is, na 3 jaar in de pauze-stand gestaan te hebben, weer springlevend, door de deelnemers, maar ook door de vrijwilligers die deze avond tot een succes hebben gemaakt. Dus, op het gevaar af dat we iemand vergeten: veel dank aan Maureen, Jacqueline, Ben, Sjoerd, Willem, Ruud en René. En een speciaal dankwoordje voor Karin Wiersema: geen lid van onze vereniging maar wel al jaren lid van het organisatiecomité voor de Schaatsnacht. Het was haar laatste keer, dus veel dank voor alle jaren.

Natuurlijk ook dank voor onze trouwe sponsor: RONO sport.

Tot slot: We kunnen wel wat extra handjes gebruiken, zowel tijdens de voorbereiding (als lid van de organisatiecommissie) als op de avond zelf. Heb je interesse om ons te helpen? Geef het door via het e-mail adres: nicolettevvliet@gmail.com We nemen dan contact op. Het vrijwilligerswerk op de avond zelf is bijna altijd te combineren met een afstand zodat je en vrijwilliger kunt zijn en deelnemer! Dus wat let je.

Op naar de volgende editie op 27 december 2023!

De organisatie.