Verslag SPI Skate Challenge

Ná twee jaar géén Skate Challenge SPI, konden we eindelijk weer een ouderwetse SPI organiseren.

We zeggen 'ouderwets' en dan bedoelen we dat het evenement weer leefde bij veel leden: afgelopen weken bij de trainingen van de diverse groepen op maandagavond, zondag- en zaterdagmorgen werd druk overlegd. Wie met wie een groep wilde vormen en hoeveel ronden gaan we dan rijden. Titanium, Goud, Zilver of Brons, het maakt niet uit. Verbetering van het record aantal ronden van Roy Polmans in 2004 met een aantal van 102,  was nog wel een puntje. Zou het Jos van Stratum lukken om medekoploper te worden in de gouden adelaarslijst met 35 gouden schaatsjes?

Op zaterdag 11 februari beten de jeugdleden de spits af. De trainers hebben prima werk verricht en wisten maar liefst 105 jeugdleden te bewegen om zich aan te melden. Een half uur lang; voor enkelen een peuleschil. Zij reden maar liefst 42 ronden!. Dit zijn de potentiële kandidaten voor een verbetering van het eerder genoemde record in de toekomstige jaren. Maar voor de beginnende pupillen op de kleine baan was deze SPI toch ook een proeve van hetgeen ze in de afgelopen weken hebben geleerd. Vol enthousiasme reden ze hun rondjes, aangemoedigd door vele vaders, moeders en overige familieleden.

In totaal werden die zaterdag 2412 ronden gereden. Chapeau !

Maandagavond kwamen de rijders die een vol uur rijden aan de start. In een paar grotere groepen van gelijke kunnen werd om 19.30 uur gestart met de rijders die hadden aangegeven tot 80 ronden te willen/kunnen rijden.Luid aangemoedigd door de speakers Dorus van den Boom en Lesley de Putter reden zij hun rondjes. Er waren 75 aanmeldingen, en daarvan waren 71 schaatsers aanwezig. Ze reden reden totaal 4735 ronden; het hoogste aantal rondenbedroeg 78.

Na een uur had Jos van Stratum net 1 ronde over om medekoploper te worden op de adelaarslijst. Proficiat Jos, maar gemakkelijk ging het niet echt. Jos en ook Willem Maris kregen een aparte vermelding op hun getuigschrift in verband met het feit dat dit de 35e keer was dat ze deelnamen.

Om 21.00 uur zijn de snelle mannen en vrouwen van start gegaan voor hun rit. Jammer genoeg viel hier de aanmelding flink tegen; slechts 32 aanmeldingen, waarvan ook nog twee afmeldingen. Wat kunnen we hier aan doen om dit aantal op te krikken?   Wie het weet mag het zeggen, reactie graag naar spi-commissie@ijce.nl .

Maar ook zij reden hun ronden, totaal 2475 stuks. Al met al toch een geslaagde Skate Challenge SPI. Ook de aanwezige EHBO had weinig werk; het waren een tweetal dagen zonder ongelukken. Eén opmerking was er wel van hun kant, namelijk: waarom rijdt er toch nog een enkeling zonder helm?

De jongste deelnemer stond zaterdag op het ijs: Sep van Stratum 6 jaar en heeft 12 ronden in een half uur afgelegd. De oudste deelnemer, Johan Bos reed op maandag 66 ronden in een uur. Beiden gefeliciteerd.

Nog een paar fijne schaatsweken gewenst en denk ook aan de clubkampioenschappen Marathon op maandag 27 februari. Ook dit is voor alle leden van IJCE.

Alle behaalde resultaten en de adelaarslijsten Goud en Titanium staan inmiddels op de website vermeld Skate Challenge SPI - Resultaten | IJCE | IJsclub Eindhoven

De SPI-commissie

Laurens, Egbert, Joost, Wim, Hans en Rieks

SPI-Commissie | spi-commissie@ijce.nl