Veilige kussens voor de Shorttrackers

Goed nieuws: in samenwerking met het gewest Zuid van de KNSB zijn we er in geslaagd om de baanbeveiliging voor het Shorttracken op niveau te brengen. Kussens worden geleased door het gewest en daarvoor gaat IJCE een leasebijdrage betalen.Voor het komende winterseizoen wordt Shorttrack in Eindhoven in samenwerkingsverband van IJCE en het gewest georganiseerd:

  • IJCE draagt zorg voor trainers en deelname van haar leden;
  • Het gewest neemt de ijs-uren over en nodigt ook ander ge├»nteresseerde verenigingen uit om deel te nemen.

Gedurende de loop van het seizoen zullen we de samenwerking tussentijds evalueren en werken aan opvolgende afspraken voor het zomerseizoen.

 

De verwachting is dat we hiermee Shorttracken in Eindhoven voor langere termijn veilig kunnen stellen.

 

Leden van IJCE schrijven zich in via de website van IJCE, zoals gebruikelijk. Ze worden groepsgewijs ingeschreven bij het gewest door IJCE voor deelname. Daarmee verandert er niets voor bestaande deelnemers. De contributietarieven en ook de kortingsregelingen, zoals besloten door de ALV blijven dus gewoon voor het komend winterseizoen gelden. Indien aan het eind van het seizoen blijkt, dat er een positief saldo is ontstaan omdat er een hogere deelname is dan gepland, zal dit met de deelnemende leden worden verrekend.