Sporten in een veilige omgeving

Is sporten (en schaatsen) in een veilige omgeving vanzelfsprekend? Dat zou het moeten zijn. Maar helaas is de werkelijkheid anders, en moeten we die veilige omgeving zelf maken.

We horen en lezen de laatste jaren steeds meer over (sexueel) grensoverschrijdend gedrag. Of het nu gaat om TV programma’s als the Voice, voetbalclubs zoals Ajax, of het onderwijs, de zorg etc. Overal waar sprake is van (ongelijke) machts- of gezagsverhoudingen tussen mensen, kan het voorkomen. Dat kan fysiek, zijn, maar zeker ook verbaal en non-verbaal. Het komt niet uitsluitend voor in de relatie tussen volwassene en kind, maar zeker ook tussen volwassenen.

Natuurlijk vinden we allemaal dat dit ongewenst is; en leven we met het geruststellende idee dat het “bij ons niet voorkomt”. Maar toch. De politiek begint zich zorgen te maken, en er komen langzamerhand regels om grensoverschrijdend gedrag zoveel als mogelijk te voorkomen. Nu nog vrijblijvend, maar dat zal steeds dwingender worden.

In het verlengde van de politiek ontwikkelen maken ook sportbonden beleid hierover. En zo ook de KNSB. Samen met andere sportbonden heeft het NOC-NSF het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) opgericht. Het CVSN ondersteunt verenigingen met het ontwikkelen van beleid.

IJCE heeft een “Protocol Ongewenst Gedrag” uit 2008. Dat protocol is dringend aan herziening toe. Als bestuur van IJCE zijn wij verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat voor onze leden. We kunnen onze ogen niet sluiten voor maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. En het kan dus ook bij IJCE voorkomen; we weten het simpelweg niet. Liever zoeken we als bestuur naar manieren om het te herkennen, te erkennen en aan te pakken dan de ogen te sluiten. Tijd dus om ons beleid te herzien en aan te passen.

Op dit moment werken wij samen met onze 2 vertrouwenspersonen Martha de Boer en Gerard van den Boomen aan een eerste herziening. CVSN heeft een 5 stappen plan ontwikkelt die we geleidelijk aan invullen en oppakken. We gaan de stappen doorlopen en optimaliseren het sportklimaat binnen IJCE. Maar dat kunnen en willen we als bestuur niet alleen doen, dat moeten we echt samen en met en voor elkaar doen. Mocht je meer willen weten, mocht je  willen mee denken, laat het ons weten. Bellen of mailen kan natuurlijk altijd.

Twee aspecten willen wij nog even kort toelichten. Wat we nu al kunnen doen, gaan we ook doen. Geen reden om te wachten.

Zo hebben we in het bestuur afgesproken dat alle trainers, bestuursleden en een deel van de vrijwilligers een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG) zullen moeten aanvragen. De procedure daartoe wordt door IJCE de komende maanden in gang gezet. Deze VOG is voor ons als vereniging en dus voor de leden van IJCE gratis. We zullen dat de komende weken ook communiceren met betrokkenen. De VOG is geen doel op zich zelf, maar onderdeel van het beleid.

En daarnaast hebben we in het bestuur afgesproken dat we voortaan een aanname gesprek voeren met mensen die bij IJCE trainer, vrijwilliger of bestuurslid willen worden. Een aannamegesprek is eerder een kennismakingsgesprek bij een kopje koffie waarbij een aantal zaken worden gecheckt  (achtergrond, referenties, verplichte VOG e.d.).

Op onze website vind je meer informatie van het CVSN over dit thema.