Nieuwe jassen voor trainers, scheidsrechters en starters

In het jubileumjaar 2021 willen we onze trainers, scheidsrechters en starters in nieuwe IJCE-jassen steken. Ook de bestuursleden worden in een herkenbare nieuwe jas gestoken. Met de voorbereidingen zoals aankondiging, passen, kleur kiezen, leverancier kiezen, financiën, bestellen, nabellen e.d. zijn we al dit voorjaar begonnen. Dankzij het slagvaardig en doortastend werk van Imke van der Steen (hulde Imke) zijn de jassen nu al beschikbaar. Die jassen gaan we natuurlijk geen seizoen in de doos laten zitten. Voor het nieuwe seizoen begint zullen we op een feestelijke manier alle jassen in bruikleen uitreiken. De jassen worden uitgereikt op de trainersbijeenkomst.