Marianne Vincken en Willem Maris benoemd tot erelid van IJCE

Tijdens de afgelopen ALV hebben Willem Maris en Marianne Vincken afscheid genomen als bestuurslid van IJCE. Samen zijn ze zo'n 20 jaar bestuurslid geweest.

Willem is als bestuurslid verantwoordelijk geweest voor het technisch beleid en was de laatste jaren voorzitter. Marianne was verantwoordelijk voor Public Relations en was een aantal jaren bestuurslid Activiteiten.

Gedurende hun bestuursperiode hebben ze de vereniging door de lastige periodes geleid, zoals de dreigende sluiting van de ijsbaan en de coronaperiode. Daarnaast heeft de vereniging zich de afgelopen jaren verbreed naar een omni-sportvereniging met sportactiviteiten door het hele jaar heen, waardoor het leden aantal de laatste jaren weer stijgt.

Voor hun verdiensten van de club zijn ze met algemene stemmen van de ALV benoemd tot erelid.