Geslaagde trainersdag

Op zaterdag 3 oktober kwamen bestuursleden, trainers, starters en scheidsrechters bij elkaar. De trainers zijn ’s ochtends begonnen met een trainersoverleg. Michelle heeft aangegeven dat er deze zomer te weinig trainers waren om alle enthousiaste leden bostraining te kunnen geven. Ard en Willem Maris hebben besproken hoe de nieuwste coronaregels van invloed zijn op de schaatstrainingen deze winter. En de meeste vragen die de trainers ingestuurd hadden zijn beantwoord. Wil je zelf meer weten over hoe IJCE met de corona-maatregelen omgaan, kijk dan op de coronapagina.

shorttrack

De shorttracktrainers Willem Fabel en Imke hebben ondertussen een webinar van de KNSB gevolgd over de nieuwste wedstrijdreglementen, penalty’s en bijbehorende codes. Op groot scherm in de Ab Capponzaal hebben zij filmpjes bekeken van professionele shorttrackers. Met twee ISU-scheidsrechters is toen besproken welke fout de shorttrackers maakten en welke penalty-codes erbij horen.

Jassen

IJCE bestaat dit seizoen 75 jaar. Dat is voor het bestuur van IJCE de reden geweest om alle trainers, scheidsrechters en starters in het nieuw te steken. De starters en scheidsrechters zijn herkenbaar aan de witte jassen. De trainers en bestuursleden hebben de vertrouwde rode kleur behouden.

EHBO workshop

Achttien deelnemers hebben ook aan het middagprogramma meegedaan. Zij hebben de EHBO-sportmodule gevolgd. Er is met veel enthousiasme geleerd hoe te handelen bij onderkoeling, lichte hoofdletsels en snijwonden zoals jullie op deze fotocollage kunnen zien!