Geen training op de kleine baan zaterdag 13 februari

*** English text below ***

De extreem lage temperatuurverwachting voor zaterdagochtend, de verplichte afwezigheid van ouders naast het ijs, de gesloten horeca (dus geen opwarm-mogelijkheid) maakt het voor ons trainers onmogelijk een veilige, leuke training te organiseren voor de jonge jeugd, daarom gelasten wij de training van zaterdag aanstaande af.

De trainingen op de 400 m baan gaan gedeeltelijk door, de betreffende jeugd ontvangt hierover nog nadere informatie per mail/app.

Gelukkig is er natuurijs waarvan een ieder, goed ingepakt, kan genieten.

De eerstvolgende training op de kleine baan is op zaterdag 20 februari.

Voor vragen mail Jacobine Piepers via kleinebaan@ijce.nl


The extremely low temperature forecast, the obligatory absence of parents next to the ice, the closed catering industry (so no warm-up possibility) makes it impossible to organize a safe and fun skating class for children, therefore we have to cancel the training of next Saturday.

The training sessions on the 400 m track will partly take place, these groups will receive further information about this by mail / app later today.

Fortunately, there is natural ice everyone can enjoy.

So the next ‘kleine baan’ training is at February 20th.

If you have a question, please contact Jacobine Piepers at kleinebaan@ijce.nl