Blijf je stil of praat je er over?

Sporten in veilige omgeving moet vanzelfsprekend zijn!Grensoverschrijdend gedrag leidt ertoe dat die veilige sportomgeving onder druk komt te staan. Sinds de Me-Too-ontwikkeling is er maatschappelijk bredere aandacht voor het grensoverschrijdend gedrag; ook de sport en met name IJCE zal er een bijdrage aan leveren om dit ongewenste gedrag een halt toe te roepen. Concreet gaat het daarbij om gedrag, toenadering in verbale/non-verbale of fysieke zin dat door de ontvanger als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren zoals pesten, discriminatie, matchfixing tot seksuele intimidatie en misbruik.Natuurlijk kun je het ene gedrag als ‘erger’ bestempelen dan het andere. Dat neemt niet weg dat het in alle gevallen gaat over gedrag waar de persoon, die het ondergaat, last van heeft. Je kunt dan contact opnemen via vertrouwenspersoon@ijce.nl.

IJCE heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP'ers) die 24 uur per dag / 7 dagen in de week bereikbaar zijn; Martha de Boer en Gerard van den Boomen. Beiden zijn verbonden aan het Centrum Veilige Sport Nederland.

Zij zullen vervolgens de nodige stappen zetten om het grensoverschrijdend gedrag te laten stoppen zodat het veilige sportklimaat weer wordt hersteld.Ook al ervaar je zelf geen grensoverschrijdend gedrag; als lid van IJCE kun je je er wel bewust van zijn dat er zich grensoverschrijdend gedrag binnen IJCE kan voordoen. Als daar sprake van is, kun je de VCP'ers benaderen, ook als je mogelijk twijfelt of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Zie ook pagina Vertrouwenscommissie.