Supersprint jeugd - training senioren vervalt

Datum

De SuperSprint wedstrijd is een wedstrijd voor de jeugd en wordt gehouden tijdens het eerste trainingsuur van zaterdag. De supersprint is een wedstrijd over 300 en 100 meter. De 400m baan jeugd rijdt een 300m en 100m.
De kleine baan jeugd rijdt een 100m.

De tijden in dit protocol zijn bij benadering, de startlijsten zijn leidend.  
Bij een groot aantal deelnemers kan het programma aangepast worden wat betreft de tijden en/of de te rijden afstanden. 

Organisatie/aanspreekpunt
Martin Verheijen (06 2266 7604, Dione van Noort (06 1205 9794), Sandy te Poele (06 2124 7491) of wedstrijdcommissie@ijce.nl

Inschrijven en wedstrijdschema
Vooraf inschrijven is vereist. We hebben een heel krap tijdschema. De wedstrijd wordt volledig klaargezet van tevoren. Bij de kleine baan is wat ruimte doordat extra plekken in het schema opgenomen zijn, zij kunnen zelf hun plek verruilen met die van een kind. De naam in het wedstrijdschema wordt niet meer ter plekke aangepast. Jeugd van de maandagavond en/of shorttrack wordt door de trainers toegevoegd aan één van de groepen.

Juryleden  
-    Starter: Marte Willemsen
-    Start Assistent: Sandy (op het ijs) te Poele
-    Speaker: Lesley de Putter
-    Vantage: Minne Cuperis
-    ET: Maarten Snijder
-    Scheidsrechter (informeel): Dione van Noort  
-    Coördinatie in/ bij jurytoren: Dione van Noort, Martijn Willemsen
-    Coördinatie groepen / op het ijs: Sjoerd Eggenkamp
-     Klokkers: Sandra van der Dam, Erwin Waterlander, Marie-José Swart, Ronald Zwart, Gosia van Aert,  Tom van den Boom
-    Uitslaglijsten vaststellen: Minne, Martijn, Dione (afstemmen met Elleke, Marte/trainer)
-    Catering jury: Martijn, Dione
-    Drankjes jeugd: Erica DeRijcke (vanaf 9 uur aanwezig)
-    Organisatie buiten / voorbereiding prijsuitreiking: Marijn van Os
-    Uitreiken prijzen: trainers, Dione van Noort
-    Aanspreekpunt trainers lange baan: trainers
-    Aanspreekpunt trainers kleine baan: Elleke Krijger

Tijdpad wedstrijd
Inschatting van het wedstrijdschema 

08.05    Start 300m     LB rijders
    Start verplaatsen    
08.45    Start 100m    KB rijders
09.05    Start 100m    LB rijders
09.45    Blokjes opruimen    

Dit schema kan nog aangepast worden afhankelijk van het aantal deelnemers. Er is ijs gehuurd tot 09.45. (nu nog 09.30!)

(gedetialleerd tijdschema)

Voorbereiding (Sjoerd Eggenkamp met hulp)
De baanverzorging zal rond 8:00 gereed zijn.
De groepen Leon en Erwin wordt uitgelegd dat om 8:05 startschot is.

Sjoerd + rijders /trainers leggen blokjes:  

•    de blokjes op de baan (linkerbocht, 300m)
•    pilonen bij start en finish te plaatsen
•    pilonen te plaatsen om het startvak af te schermen (dwars over de baan)

Sjoerd controleert op blokjes leggen
Dione sluit voor aanvang van de wedstrijd de kussens bij opgang finish.
Martijn en Marijn zetten finish af voor vrij zicht klokkers (kliko’s en rood-wit lint)

Starter
Indien mogelijk van tevoren 2 startsets klaarzetten, bij de 300m- start en bij de 100m-start voor snelle wissel.
Starter staat naast de baan. Iemand (Marijn) staat bij de starter buiten de baan tijdens wisselen naar 100m en helpt starter bij verplaatsen     

Startlijsten
De startlijsten worden van tevoren klaargezet. De ritten worden niet meer aangepast, dus bij afwezigheid rijdt een andere rijder alleen. De startlijsten zijn beschikbaar voor de starter, start-assistent, de overige juryleden en de trainers. 

Wedstrijdverloop
De wedstrijden starten om 8:05. 

Let op/ aanwijzingen voor de trainers:
●    De trainers zien erop toe dat hun groepen achtereenvolgens naar de start gaan.
●    De trainers letten op de veiligheid 
●    Er wordt gereden in kwartetten.
●    Let op het aansluiten bij de start en doorwerken. Het tijdschema is bijzonder krap door een groot aantal aanmeldingen, bij vertraging kunnen de laatste groepen geen 100m meer rijden.
●    let op veiligheid bij de baan op en afgaan bij de finish. Begeleid je groep hierbij!
●    Een van de trainers staat vlak na de finish op het ijs om aanwijzingen te geven etc. (en op veiligheid te letten)
●    Voor een goed verloop van de tijdwaarneming mag je buiten de wedstrijd niet door de finishpoorten schaatsen, dus ook niet voor aanvang van de wedstrijd. Maak dit ook duidelijk aan de kinderen.
●    Hou de groep bij elkaar ivm de veiligheid op de baan
●    Voorafgaand aan de 300 meter start kan rustig ingereden worden op de inrijbaan, zorg er dus voor dat kinderen dan niet in de inrijbaan stilstaan
●    Tijdens de 300m staan de kinderen wel in/bij de inrijbaan zodat er ruimte is om uit te rijden na de finish (zeker voor de snellere rijders)
●    Luister bij de start naar de aanwijzingen van de starter en de start-assistent 
●    Verlaat de 400m-baan wanneer de groep klaar is
●    Gevraagd om te blijven bij prijsuitreiking, als trainer de medailles uit te reiken aan de winnaars van je eigen groep, en zodra winnaars van groep hun medaille hebben, de overige deelnemers een herinneringsmedaille geven.


De start assistent (Sandy) zorgt ervoor dat de rijders volgens de startlijst aan de start (300m) staan, in de juiste baan. We gebruiken GEEN bandjes voor de 100m, bij de 300m alleen als er 2 mensen bij het bankje staan. Schaatsers leveren het bandje weer in bij het bankje

De volgorde is als volgt: 

1.    Groep Z5 Leon Berden /Alex de Kraker
2.    Groep AB Anne-Marie Roorda/ Erwin vd Boogaert
3.    Groep Z4 Eveline van Oosterhout /Marte Willemsen
4.    Groep Z3 Jos van Vliet
5.    Groep Z2 Joep Aerts
6.    Groep Z1 Robert van Iersel

Rond 08.40 wisselen de groepen van baan. 
Groep Robert ruimt alvast de blokjes en pilonen op  van de 300m. 
Direct na de laatste 300m-rit komen de KB-kinderen op de baan. De eerste groep rijdt meteen door naar de start 100m. 
De lange baan kinderen gaan naar de kleine baan wanneer de KB-kinderen op de 400m-baan zijn. 
De startvolgorde voor de 100m KB is als volgt:
1.    Poolvossen (Petra en Gosia)
2.    IJsberen (Bert en Ruud)
3.    Zeehonden (Jos en Frans)
4.    Walrussen (Gea en Simone)
5.    Pinguïns (Jacobine, Elleke, Dorien)
Rond 09.00 is de KB-jeugd klaar.
Rond 09:00 komt de LB-jeugd de 400m-baan op en verzamelt op de kruising. 
Daarna verlaat de KB-jeugd de baan rond 09.05 en wacht op de prijsuitreiking.
De LB jeugd rijdt de 100m. De start bij de 100m vindt plaats in deze volgorde.

1.    Groep Z1 Robert van Iersel
2.    Groep Z2 Joep Aerts
3.    Groep Z3 Jos van Vliet
4.    Groep Z4 Eveline van Oosterhout / Marte Willemsen
5.    Groep AB Anne-Marie Roorda / Erwin vd Boogaert
6.    Groep Z5  Leon Berden / Alex de Kraker
Opmerking: het tijdschema is erg krap, het kan zo zijn dat de laatste groepen geen 100m kunnen rijden.


Bepaling van de uitslagDe uitslag wordt per groep bepaald, de basis van de groep is de trainingsgroep van de zaterdagochtend. 
Per LB-groep is er een medaille voor de top 3, gebaseerd op de combinatie van 100m en de 300m (teruggerekend naar 100m en vervolgens opgeteld, zie KNSB-regels).
Per KB-groep is er een medaille voor de top 3, gebaseerd op de 100m.
Bij de uitslag wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens / meisjes.
De uitslag wordt per mail aan de trainers gecommuniceerd, mochten er wijzigingen zijn in de deelnemerslijst dan verwerkt de trainer die / geeft de trainer dit zo snel mogelijk door. 

Prijsuitreiking
Medailles uitreiken na afloop in de ruimte naast de Doorloper. met limonade/chocomel en een mandarijn. Er is een deelnamemedaille voor de jeugd van alle groepen. De trainers reiken deze uit meteen nadat de winnaars van hun groep de medailles hebben ontvangen (dus naast het podium).
 

Locatie
IJssportcentrum Eindhoven, Antoon Coolenlaan3, 5644 RX, Eindhoven