IJCE inschrijfformulier 2016/2017
Welkom! Je kunt bij IJCE behoorlijk wat keuzes maken:
  • of je lid wilt worden of alleen maar een half seizoen wilt kennismaken bijvoorbeeld
  • of je Langebaan (400m baan) wilt schaatsen of shorttracken (of allebei)
  • of en hoe vaak je wilt trainen (in een groep met een trainer) of vrij wilt schaatsen
Het is raadzaam eerst na te gaan op welke dagen en tijden IJCE voor jou geschikte trainingen/ijsuren beschikbaar heeft.
Je leeftijd en niveau bepalen mede op welke dagen/tijden je kunt trainen. En je leeftijd en het aantal trainingen waarvoor je je opgeeft zijn van invloed op de hoogte van de contributie. Hoe, dat kun je allemaal terugvinden op de volgende webpagina's: contributie-overzicht en baanrooster.
Mocht je daar vragen over hebben, neem dan even contact op met de ledenadministratie.
Bij het invullen van dit formulier geven we al zo veel mogelijk informatie. Voor het verzenden krijg je eerst nog een overzicht van je ingevulde persoonsgegevens, berekende contributie en dergelijke.

Persoonlijke gegevens
Roepnaam
Tussenvoegsel (indien van toepassing)
Achternaam
Voorletters
Straat + huisnummer + evt. toevoeging
Postcode (1234AB) + woonplaats
Telefoon vast of mobiel (niet verplicht)
Geslacht Man Vrouw
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
E-mail adres

Hieronder de doorlopende machtiging voor automatische contributie incasso.
IBAN rekeningnummer van bevoegde rekeninghouder
Naam rekeninghouder (alleen achternaam)
Woonplaats rekeninghouder

Ik ben op IJCE geattendeerd via
(meerdere keuzes zijn mogelijk)

een evenement
een folder
een proefleskaart
een poster
een link op een website
www.ijce.nl
een vriend(in)
familie
anders

Wil je Langebaan schaatsen?
Ja
Nee