Veiligheid op de ijsbaan

Aandachtspunten voor Trainers & Rijders

Veiligheid op de baan is belangrijk en een beleidspunt van IJCE mede vanwege het grote aantal schaatsende en trainende leden op een aantal uren van jeugd tot senior en marathonrijder. Veiligheid kan niet afgedwongen worden en is voor het grootste deel afhankelijk van het goede gedrag van alle leden!

Alle Trainers en Rijders dienen zich aan de volgende regels te houden:

Algemeen

 • Wil je andere schaatsers passeren, dan doe je dat aan de "binnenkant" nadat je "Hoog" geroepen hebt. Doe dit niet met hoge snelheid zonder dit van te voren kenbaar te maken.
 • Hogerop is hogerop: als je ‘Hoog’ hoort roepen, dan dien je aan de kant te gaan en niet te denken dat men er wel langs kan.
 • Stil staan: naast elkaar, tegen de rand van de ijsbaan, alleen op het rechte stuk. Enkel en alleen de trainer staat verder op het ijs en kijkt naar de buitenzijde van de baan.
 • Rust en rechtop rijden: alleen in de buitenste baan, met maximaal 3 personen naast elkaar.
 • Handschoenen en muts zijn verplicht. Bij marathonrijders een goed passende helm.
 • Geen spullen op het ijs: Leg bidons en jasjes dus op de kussens.
 • Je schaatsen moeten aan de achterzijde afgerond zijn. Zonder schaatsen niet op het ijs.
 • Niet op de kussens langs de baan zitten of klimmen.
 • Op zaterdagochtend op de 400m. baan dienen de senioren voldoende rekening te houden met de jeugd die er traint. Blijf tolerant ook al schaatst de jeugd soms onbezonnen !
 • Hoe sneller je schaatst hoe meer je aan de binnenkant van de baan moet rijden. Naarmate je snelheid afneemt, schaats je dus meer naar buiten op de baan.
 • Als je valt, houd dan je schaatsen bij elkaar en zo dicht mogelijk op het ijs.

IJsverzorging / de dweil

 • Tijdens de ijsverzorging (dweilen) mag niemand op het ijs. Wacht na de ijsverzorging tot het rode licht uitgaat, zo kan het ijs voldoende harden en hebben we langer goed ijs !
 • Als onze tijd er op zit, moet iedereen zo snel mogelijk van het ijs!

Tijdens Schaatstrainingen

 • Beginnen van oefeningen: altijd na de bocht, maar start in de bocht al met voorbereiden en kijken om netjes als groep in één lijn in te voegen zonder hinderen van andere schaatsers. (En niet als brede groep ineens wegschaatsen)
 • Einde van oefeningen: Altijd na de bocht en als het kan zonder andere schaatsers te hinderen. Geef met je rechterarm/hand dit aan en ga dan ook naar de buitenkant en blijf niet op de middenbaan ‘hangen’.
 • Groepen: maak niet te grote groepen – 7 mensen is het maximum. Splits anders op in twee of meer groepen!
 • Starten: uitsluitend op de startlijn en de finishlijn van de 1000m – dat is halverwege het rechte stuk (en dus niet net na de bocht). Bij groepen: gebruik pylonen om een stuk ijs op het rechte eind af te zetten.
 • Tempowerk: aan de binnenzijde van de ijsbaan, op de meest linker baan. Houd deze baan dus zo veel mogelijk vrij!
 • Duurwerk en niet-wedstrijdrijders: in het midden van de ijsbaan, tussen de twee blauwe strepen op het ijs.

EHBO op de baan

Bij de IJCE-trainingen op de 400meter- en de 30/60meter-trainingsbaan buiten hebben de trainers de verantwoordelijkheid voor de rijders in hun groep. Schaatsers op de vrije uren en familie uren dienen zelf voor hun veiligheid te zorgen en de baanregels in acht te nemen. Bij een ongeval of blessure op het ijs zo spoedig mogelijk de EHBO van de ijsbaan in kennis stellen door op een van de speciale rode-knoppen te drukken die bevestigd zijn op de stalen palen langs de 400m. baan. Hiermee roept men de ijsmeester / EHBO’er op. Deze zal het slachtoffer onderzoeken en beoordelen wat er moet gebeuren. In geval dat er tussen de schaatsers zich een arts bevindt kan deze natuurlijk ingeschakeld worden. Waarschuw het alarmnr. 112 altijd in overleg met het baanpersoneel / EHBO tenzij zich een noodsituatie voordoet en het baanpersoneel niet voorhanden is.