Technische commissie

IJCE heeft een Technische Commissie die opereert onder leiding van Martijn Willemsen, tevens vertegenwoordiger snelle masters/wedstrijdrijders.
In de Technische commissie zijn alle groepen van IJCE vertegenwoordigd.

Leden van de Technische Commissie (TC)


Martijn Willemsen
Voorzitter TC, snelle
masters / wedstrijdrijders
Jacobine Piepers
Jeugd 30x60 m baan
 
Dorien Slaats
Jeugd 30x60 m baan
 
Annemarie de Vries
Jeugd 400 m baan
 
Paula van der Kaaij
Jeugd algemeen en bestuurslid activiteiten
Eveline van Oosterhout
Vertegenwoordiger
jeugd
Peter Traanman
Vertegenwoordiger
shorttrack
Rieky Bakermans
Vrije rijders en
indeling trainingen
Wil van der Hamsvoord
Marathongroep
 
Lex Beusen
Ouders vertegenwoordiger
 
Irma Timmermans
wedstrijdcommissie
 
Pieternel van Leeuwen
IJCE-selectie / wedstrijdcoördinatie


Contact: technischecommissie@ijce.nl

Taken en verantwoordelijkheden

  • Samenstelling en organisatie van de trainingsgroepen en de trainers.
  • Opstellen jaarprogramma voor trainers, algemeen.
  • Bevorderen kwaliteit van de trainers (scholing, bijscholing, clinics, uitwisseling e.d.).
  • Stimuleren belangstelling voor coaching en jurering.
  • Stimuleren deelname van jeugdleden aan wedstrijden.
  • Kennisplatform voor trainers.
  • Afstemming tussen de disciplines (lange baan, marathon, shorttrack).
  • Afstemming met wedstrijdcommissie.
De technische commissie is daarnaast verantwoordelijk voor de organisatie van de trainingen op de ijsuren van IJCE, de organisatie op de 400 m baan, de 30x60 m baan buiten en binnen en de evenementen en wedstrijden die daar verband mee houden.

Voor nadere informatie en vragen adviseren wij je een emailbericht te sturen naar technischecommissie@ijce.nl.