Protocol

Clubkampioenschappen IJCE 2016-2017

Zaterdag 4 februari en zondag 5 februari 2017
18:30 uur – 21:00 uur

De clubkampioenschappen vinden jaarlijks plaats en zijn bedoeld voor de gehele club: jonge, oudere, snellere en langzamere deelnemers worden gestimuleerd mee te doen. Het protocol voor het kampioenschap is hierop afgestemd. De clubkampioenschappen zijn gespreid over twee dagen.

Voorlopig afstandenprogramma.
Het definitieve programma en de te rijden afstanden zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Het definitieve programma zal dan ook pas bekend gemaakt worden nadat het wedstrijdschema gemaakt is.

Categorie4 feb.4 feb.5 feb.5 feb.
Pupillen F en E100300
Pupillen D en C300500
Pupillen B en A300500700
Junioren C 5005001000
Junioren B50010005001500
Junioren A50010005001500
Lic. -> (Neo-)senioren, masters500150010003000
Geen lic. -> (Neo-)senioren, veteranen5001500

Voor de jongste pupillen (C t/m F) zal het wedstrijdprogramma op 1 avond afgewerkt worden. Bij de categorieën met meer dan 2 afstanden, zullen maximaal 2 afstanden per avond worden verreden. Bij de junioren is gekozen voor tweemaal 500 m om geen twee verzurende afstanden (1000 en 1500 m) op 1 avond te rijden. De pupillen A en B rijden een 700 meter zodat de stap naar de junioren minder groot is. Ook is het zo dat deze afstand bij gewestelijke wedstrijden niet of nauwelijks wordt gereden en hebben ze zo een kans om deze afstand toch te rijden.

Inschrijven

Klik hier om in te schrijven of af te melden.

Regels

  • De afstanden worden gereden op de dag dat ze gepland staan, hier wordt alleen van afgeweken indien dit noodzakelijk is i.v.m. het tijdschema als gevolg van het aantal inschrijvingen. Als dit het geval is zal dit uiterlijk een dag voor de eerste wedstrijddag op de website kenbaar worden gemaakt.
  • Als een rijder een dag niet start, komt deze rijder niet meer voor in het eindklassement, wel in het dagklassement. Wil een rijder maar 1 dag meerijden, dan komt deze dus niet voor in het eindklassement en dan moet dit van tevoren gemeld worden.
  • Het is niet mogelijk om buiten mededinging mee te doen, bijvoorbeeld als een rijder geen (slapend) lid is van de club.
  • Mocht het zo zijn dat een rijder van IJCE zich nog moet kwalificeren voor een belangrijke wedstrijd (bijvoorbeeld een NK), en ook wil meedoen aan het clubkampioenschap, kan hij/ zij zich melden bij de wedstrijdcommissie, die kan proberen of deelname toch mogelijk is. Gelieve dit ruim voor de clubkampioenschappen te melden bij de wedstrijdcommissie.
  • Als er van een bepaalde categorie te weinig deelnemers zijn, worden zij aan een andere categorie toegevoegd . Per rijder wordt bekeken of dat een categorie lager of hoger zal zijn.
  • Pupillen krijgen allemaal een oorkonde. Voor pupillen zijn er afstandsmedailles, en een eindbeker voor het klassement. Vanaf de junioren zijn er medailles voor het klassement en een wisselbeker.