vrijwilligers administratieve taken

Jan van Maasakkers voert de taken van penningmeester op dit moment ad interim uit tot een overdracht kan plaatsvinden aan een nieuwe kandidaat. Ook Riet Willems gaat, na vele jaren inzet, haar taken voor de financiële administratie beëindigen. Daarom hebben we gekeken hoe we tot een nieuwe invulling van het penningmeesterschap en bijbehorende werkzaamheden kunnen komen. Om de verschillende onderdelen overzichtelijk en, in tijdsbelasting, uitvoerbaar te houden, hebben we de werkzaamheden verdeeld in een vijftal blokken. Bij elk van deze blokken willen we twee vrijwilligers inzetten. Hiermee is de tijdsbelasting beheersbaar en is er onderlinge vervanging als dit nodig is.

We zijn verheugd dat zich inmiddels een aantal kandidaten beschikbaar heeft gesteld voor de invulling van de diverse werkzaamheden. Maar we zijn nog niet compleet en zoeken dus nog vrijwilligers. Het gaat om de volgende blokken van administratieve taken.

  1. Administratie Activiteiten / PR & Communicatie
    Hierbij gaat het om de financiën rond activiteiten als de Nacht van Eindhoven, Kledingverhuur, Schaatsverhuur, Basisscholenprestatierit, SPI, Materiaalbeheer, Toertochten, Carnaval, Sinterklaas e.d. Daarnaast de uitgaven voor de Baankrabbels, nieuwsbrieven en andere PR & Communicatie activiteiten.
    Twee vacatures om deze werkzaamheden, in overleg met de personen en commissies die deze activiteiten organiseren, uit te voeren.
  2. Organisatorische taken IJssportcentrum
    Twee vacatures voor de dagelijkse contacten met de ijsbaan en het Schaetshuys, het regelen van EHBO, toegangscontrole e.d.