Schaatstraining

Schaatstrainingen algemeen

Het verzorgen van schaatstraining is een van de belangrijkste activiteiten van IJCE. Ongeveer 60 trainers verzorgen deze trainingen op de 400m baan, de 30x60m buitenbaan en de 30x60m binnenbaan. In totaal nemen ongeveer 400 leden deel aan de trainingen. Zowel jeugd als senioren, hun leeftijden variëren van 5 tot 75 jaar. Veel leden trainen twee keer per week.

Schaatstrainingen voor kinderen

De jongste kinderen, tot ongeveer 10 jaar, trainen op het IJCE-jeugduur op zaterdagochtend op de 30x60m. baan buiten, de ‘kleine baan’. De training is een mix van oefeningen doen onder deskundige leiding met allerlei spelvormen. De schaatsvaardigheid wordt bijgehouden in het KNSB-vaardigheidspaspoort dat elke jeugdige deelnemer van IJCE krijgt. Voor meer informatie hierover zie de IJCE-webpagina: Vaardigheidspaspoort KNSB. Als de schaatsvaardigheid op voldoende niveau komt (ongeveer niveau 5) stromen de kinderen door naar de 400m. baan en worden ze ingedeeld in jeugdgroep C, B of A afhankelijk van de vaardigheid, ambitie en leeftijd. Kinderen met een goede schaatsvaardigheid en hoge ambitie die ook wedstrijden willen gaan rijden komen in C1 of B1 terecht. Kinderen met een goede schaatsvaardigheid en die geen wedstrijden willen rijden komen in C2/3 of B2 terecht. Als de kinderen ouder worden stromen ze door naar de groepen B1 of B2, en tenslotte naar A1 of A2.

Shorttrack trainingen

Sedert enige jaren stimuleert IJCE het Shorttrackschaatsen op de 30x60m. binnenbaan waarvoor speciale trainers aangetrokken zijn. Deze groep schaatsers laat elk jaar een groei zien, zowel in aantal als in schaatstechniek. Shorttrackschaatsen vergt een speciale manier van schaatsen die goed is voor de ontwikkeling van je schaatsvaardigheid. Je hebt hiervoor ook specifieke schaatsen nodig. IJCE verhuurt een aantal shorttrackschaatsen in de meest voorkomende maten, ook kindermaten. Zie verder de Shorttrack-pagina.

Schaatstrainingen voor volwassenen

De schaatstrainingen voor senioren worden gegeven op verschillende niveaus, van beginners via gevorderden tot snelle schaatsers. Deelnemers aan de trainingen worden ingedeeld in groepen met de benaming Sema (Senioren –masters) met een nummer. Hoe lager het nummer, hoe beter de schaatsvaardigheid en de snelheid van de groep.

De indeling geschiedt in de eerste plaats op basis van de schaatsvaardigheid en techniek van de schaatser en daarna pas op de snelheid van het schaatsen. De maximale groepsgrootte ligt rond de 18 deelnemers. Naast schaatsvaardigheid, snelheid en groepsgrootte speelt ook een rol dat het totale aantal rijders op de 400m-baan maximaal ongeveer 300 is. Zie voor het baanrooster en de groepsindeling de pagina Baanrooster/groepsindeling.

Op het IJCE-jeugduur op zaterdagochtend worden ook de schaatsende ouders toegelaten en in twee groepen ingedeeld afhankelijk van hun vaardigheid. Daarnaast wordt een beperkt aantal senioren toegelaten die in de snelle groepen thuishoren en de marathongroep van IJCE.

De trainer van een groep bepaalt voor de deelnemers een einddoel dat hij of zij aan het einde van het seizoen kan bereiken afhankelijk van ambitie en doelstelling van een deelnemer. Als dat einddoel bereikt wordt naar het oordeel van de trainer, dan stroomt deze door naar een hogere groep in goed overleg met de trainer van die groep.

Leden die in de loop van het seizoen nieuw binnenkomen bij IJCE worden door de coordinatoren voor de 400m. baan, Rieky Bakermans en Jolanda Wiepking, ingedeeld op basis van de schaatsvaardigheid en de snelheid van schaatsen in een specifieke trainingsgroep op een bepaald uur. Om de schaatsvaardigheid te kunnen beoordelen schaatsen nieuwe leden eerst enige rondjes met hen.

Min of meer in afwijking van deze indeling is er één groep marathonschaatsers voor senioren. Deze trainingen zijn specifiek gericht op het rijden van marathons, al dan niet in wedstrijdverband.

Deelname niet vrijblijvend

De trainer verwacht dat alle schaatsers uit zijn of haar groep altijd aanwezig zijn. In de trainingen zit een seizoensopbouw. Deze opbouw wordt verstoord als deelnemers aan een training meerdere keren afwezig zijn. Ook is het niet prettig voor de trainers, die veel tijd en energie steken in het voorbereiden en verzorgen van de trainingen. Deze trainers genieten van de vorderingen die zijn of haar groep maakt gedurende het seizoen maar dan moeten de deelnemers natuurlijk wel naar de training komen.

Wanneer trainen?

De trainingen voor senioren en masters worden gegeven op zaterdagochtend, zondagochtend, en maandagavond (3 uren). Het streven is om leden die willen trainen de mogelijkheid te bieden om twee keer per week te trainen. In het baanrooster zijn de exacte tijden vermeld.

Kosten

Aan het volgen van de schaatstrainingen zijn voor volwassenen vanaf 23 jaar kosten verbonden. Voor één schaatstraining per week geldt een bijdrage van € 35,- voor het hele seizoen 2015-2016. Deze bijdrage komt bij de basiscontributie en dient tegelijk met de basiscontributie betaald te worden. Op de contributiepagina vind je alle gegevens over contributie en trainingsbijdragen.

Technische Commissie

IJCE heeft een Technische Commissie die opereert onder leiding van Ad den Otter, bestuurslid Technische Zaken. In de Technische commissie zijn alle groepen van IJCE vertegenwoordigd. Zie voor nadere informatie de pagina Technische Commissie.

Vrij schaatsen

IJCE heeft ook leden die uitsluitend vrij willen schaatsen. Zij hebben geen belangstelling om deel te nemen aan een training. Deze vrije schaatsers hebben hiertoe de mogelijkheid op zondagmorgen en maandagavond. In het baanrooster zijn de exacte tijden vermeld.