Protocol afgelasten training

Indien de weersomstandigheden (b.v. code oranje is afgegeven) daartoe aanleiding geven, kan een training worden afgelast. De beslissing tot afgelasting wordt genomen door de bestuursleden Technisch Zaken en Activiteiten. De afgelasting wordt zo spoedig mogelijk per mail aan alle leden meegedeeld en op de site van IJCE gemeld.

Bij aanmelding van jeugdleden wordt soms het mailadres van het kind opgegeven. Naar dat mailadres wordt dan ook het bericht over de afgelasting van de training gestuurd. Bij twijfel dien je altijd de site te raadplegen.

Het vrij schaatsen gaat altijd door. Bij afgelasting van een training kan er wel vrij worden geschaatst. Het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid om al naargelang de weersomstandigheden wel of niet te gaan schaatsen.