Kort verslag ALV

Een beknopt verslag van de ALV met daarin de belangrijkste punten is nu beschikbaar voor leden op deze pagina.

Nico Broers,
Secretaris

Trefwoorden: