Adresgegevens

Bestuur: Contactgegevens bestuur
Trainers: Contactgegevens trainers
Public Relations:  Contactgegevens public relations

Ledenadministratie

Bankrekening: NL65 INGB 0663 0406 04 t.n.v. IJsclub Eindhoven
Voor internationale betalingen: IBAN nr.: NL65 INGB 0663 0406 04, BIC: INGBNL2A

Redactie baankrabbels

@: baankrabbels@ijce.nl

Website

@: webmaster@ijce.nl